Isnin, 16 Januari 2012

Frasa sendi nama
Frasa sendi nama wujud bersama frasa nama dan mungkin diikuti oleh kata arah sebelum frasa nama.
Frasa ini boleh didahului oleh kata bantu
Oleh kerana sifatnya eksosentrik,  ia hanya wujud bersama frasa nama.
Contoh:

Subjek
Predikat
Frasa sendi nama
Kata bantu
Kata sendi nama
Kata arah
Frasa nama
Alias
dari
arah selatan
Tanjung Malim
Rombongan sekolah
akan
ke
Menara Kuala Lumpur
Kedai Pak Abu
di
depan
masjid

Oleh yang demikian, frasa sendi nama tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap predikat bagi ayat pertama dan keterangan predikat bagi ayat kedua. Gejala tersebut dapat dibuktikan melalui contoh-contoh lain, umpamanya:

1. Dia di bawah pokok.
a. Dia duduk di bawah pokok.
b. Dia berbaring di bawah pokok.
c. Dia tertidur di bawah pokok.

2. Orang itu dari Korea Selatan.
a. Orang itu datang dari Korea Selatan.
b. Orang itu baru sampai dari Korea Selatan.
c. Orang itu berlepas dari Korea Selatan.

3. Surat itu daripada ibunya.
a. Surat itu diterima daripada ibunya.
b. Surat itu datang daripada ibunya.

Malahan, ayat 2 dan 3 di atas boleh dikategorikan dalam pola frasa nama + frasa nama jika sebelum frasa sendi nama itu diwujudkan kata nama atau frasa nama, seperti yang berikut:

2. Orang itu dari Korea Selatan.
a. Orang itu pendatang dari Korea Selatan.
b. Orang itu pakar dari Korea Selatan.
c. Orang itu pelancong istimewa dari Korea Selatan.

3. Surat itu daripada ibunya.
a. Surat itu kiriman daripada ibunya.
b. Surat itu ingatan khas daripada ibunya.
c. Surat itu wasiat daripada ibunya.

RUMUS FRASA SENDI
HURAIAN
KS ® KN
Contoh:
... oleh sebab (salah)
... oleh kerana (betul)

Dalam bahasa Melayu, kata sendi mestilah diikuti oleh kata nama. Oleh itu, frasa oleh kerana salah disebabkan perkataan kerana ialah kata hubung. Yang betulnya ialah oleh sebab kerana sebab ialah kata nama.

RUMUS FRASA SENDI GABUNGAN
HURAIAN
... ke ... dan ke ...

Contoh:
... ke kiri dan ke kanan ...
... di ____ dan di ____

Contoh:
... di depan dan di belakang ...

Dalam frasa sendi nama gabungan, kata sendi nama mesti hadir dalam kedua-duabahagian yang digabungkan seperti... ke kiri dan ke kanan. Jika frasa tersebut ditulis seperti ... ke kiri dan kanan ..., maka frasa tersebut tidak gramatis.

RUMUS FRASA SENDI BERPASANGAN
HURAIAN
Dari _____ ke _____

Contoh:
... dari Muar ke Melaka ...
... dari masa ke masa ...
... dari semasa ke semasa ...
Daripada _____ kepada _____

Contoh:
... daripada ibu kepada anaknya ...
Sejak _____ hingga _____

Contoh:
... sejak dahulu hingga sekarang ...
... antara _____ dengan

Contoh:
... antara saya dengan Ali ...
... dari _____ hingga _____

Contoh:
... dari mula hingga akhir ...


Dalam frasa sendi nama yang berpasangan, kata sendi nama dari berpasangan dengan kata sendi ke atau hingga. Selain itu, kata sendi daripada berpasangan dengan kepada, sejak dengan hingga, dan sebagainya. Selain itu, dalam frasa tersebut terdapat perkataan yang sama yang mesti dikekalkan seperti ... masa ... masa ..., semasa ... semasa, dan sebagainya.

Frasa tersebut salah jika ditulis seperti yang berikut:
... dari masa ke semasa ...
... dari semasa ke masa ...
... daripada masa ke masa ...
... dari masa kepada masa ...

RUMUS FRASA SENDI 2
HURAIAN

KS ® Kata Nama

Contoh:

§  Sejak dari seminggu (salah)
§  Sejak seminggu (betul)
§  Selain daripada itu (salah)
§  Selain itu (betul)

Rumus frasa sendi menetapkan bahawa kata sendi nama dalam bahasa Melayu tidak boleh hadir secara berturutan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan